Hizmetlerimiz

Çalışma İzni Muafiyeti

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ NEDİR?

Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, muafiyetin geçerlilik süresi içinde herhangi bir çalışma izni almalarına gerek kalmadan çalışma ve ikamet hakkına sahip olabilirler.

Çalışma izni muafiyeti almak isteyen yabancı ülke vatandaşları Türkiye içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışında ise vatandaşı oldukları ya da yasal olarak yaşadıkları ülkedeki T.C. büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına başvuru yapabilirler.

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Anonim şirketlerin Türkiye’de devamlı olarak oturmayan yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile Türkiye’de faaliyette oldukları süre 180 gün içinde 90 günü geçmeyen sınır ötesi hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabilir.

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine bağlı olarak çalışan okullarda, kültür ve din kurumlarında görevli olan yabancılar çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilirler. 18/4/1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24/4/1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine bağlı sayılmayan okul, kültür veya din kurumlarında görevli yabancılar ise Türkiye’de çalışabilmek için mutlaka çalışma izni almak zorundadırlar.

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru vb. kişilerin kişilerin eş ve çocukları ile ikili anlaşmalara göre belirlenmiş yakınları çalışma izni alarak, bu kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancılar ise çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilirler. Bu madde kapsamındaki başvurular Dış işleri Bakanlığına yapılır.

 

ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN GEÇERLİLİĞİ VE İPTALİ

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesini sağlayan çalışma izni ve çalışma izi muafiyeti, sürelerinin bitmesi ya da bakanlıkça iptal edilmeleri ile geçerliliklerini kaybederler.

Yabancının;

  1. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye giriş yapmaması,
  2. Pasaportunun ya da pasaport yerine geçen belgenin süresinin bitmesi durumunda uzatılmaması (İçişleri ya da Dış işleri Bakanlığının uygun görüşü bulunursa sorun teşkil etmemektedir)
  3. Kanunda belirtilen hükümlere uygun olmayan çalışmalarda bulunduğunun tespiti,
  4. Çalıştığı işin herhangi bir sebeple sona ermesi,
  5. Çalışma izni için yaptığı başvurunun gerçek olmayan belge veya yanıltıcı bilgiler ile yapıldığının daha sonradan tespit edilmesi,
  6. Süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da sunulan bilgi ve belgelerin niteliklerini kaybettiğinin tespit edilmesi,
  7. 6458 sayılı Kanunun 7. 15. ve 54. maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
  8. Kamu güvenliği, kamu düzeni ya da kamu sağlığı bakımından Türkiye’de çalışmasının sakıncalı olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,
  9. Süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak 6 ay ya da daha fazla, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak 1 yıl ya da daha fazla süre ile Türkiye dışında kalması,
  10. Bakanlıkça yurt dışında kalış süresinin belirlendiği bir Türkuaz Kart sahibi olması durumunda belirlenen bu süreyi aşması hallerinde iptal edilir.

Yukarı