Hizmetlerimiz

Öğrenci İkamet İzni

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ NEDİR?

Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Öğrenci ikamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de, vizesinin veya vize muafiyetinin belirlediği süreden ya da 90 günden fazla süreyle kalacak olan yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir.

 

KİMLERE ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ VERİLİR?

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir eğiti alacak olan yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

Bakımı ve tüm masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacak ilk ve orta dereceli bir eğitim kurumunda eğitim alacak olan yabancılara, anne – babalarının ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle eğitimleri süresince 1’er yıllık sürelerle izin verilebilir ve uzatılabilir.

Bir kişinin öğrenci oturma izni sahibi olması, öğrencinin anne ve babasına ya da diğer yakınlarına, oturma izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamaz.

Eğitim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci oturma izni süresi eğitim süresini aşamaz.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek ülkemizde eğitim alacak olan yabancılara, eğitimleri süresince öğrenci ikamet izni verilebilir.

 

ÖĞRENCİ OTURMA İZNİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Öğrencilikle ilgili istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
 2. Ülkemize girişine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,
 3. Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini ibraz etmek.

 

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ, İPTAL EDİLMESİ YA DA UZATILMAMASI

Aşağıdaki durumlarda oturma izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.

 1. Bu izin için aranan şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması halinde,
 2. Öğrenimin sürdürülemeyeceğine dair bazı kanıtların ortaya çıkması halinde,
 3. Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığına dair kanıtların tespit edilmesi halinde,
 4. Hakkında geçerli sınır dışı edilme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması halinde öğrenci ikamet izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.

 

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Öğrenci İkamet izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belge
 3. Biyometrik fotoğraf (güncel, beyaz fonda çekilmiş)
 4. Öğrenci belgesi
 5. Geçim belgesi
 6. Sağlık sigortası (Firmamız tarafından destek verilmektedir)
 7. Adres belgesi
 8. 18 yaşından küçüklerle ilgili belgeler:

Anne veya babadan birisinin oturma izni müracaatı esnasında olmaması halinde müracaatta olmayanın muvafakat belgesi,
Anne veya babadan birisinin ölmüş olması halinde ölen eşe ait ölüm belgesi
Anne ve babası boşanmış iseler çocuğun velayet belgesi
Çocuğun anne ve babasının evli ise evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopileri

Yukarı