Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de Şirket Açma Şartları

Türkiye’ye her yıl yurt dışından oldukça fazla ziyaretçi gelmekte ve birçok turiste ülkemiz ev sahipliği yapmaktadır. Ülkeleri gezerek piyasa araştırması yapan bazı yabancılar beğendiği bölgelerde iş kurmak veya buralarda yaşamak istemektedirler.

Ülkenin ekonomik gücü, iş potansiyeli ve devletin yabancılara verdiği teşviklerde göz önüne alınarak bu doğrultuda bir iş yaşantısı benimsenir.

Ülkemize iş kurmak maksadıyla gelen yabancıları Türkiye’de şirket açma şartları adı altında birçok madde bulunmaktadır. Bunlar farklı dallarda listelenebilir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Açması

Türkiye’de şirket açmak ve burada imkânlardan yararlanarak para kazanmak isteyen yabancıların sayısı bir hayli fazla. Türkiye’de iş yeri açma niyeti olan yabancıların ekonomik açıdan bir yatırım yapabilecek pozisyonda olmaları gerekir. Şirket açmak için istenilen belge ve imkânlar tamamlandıktan sonra şirket açılabilmektedir.

Yabancılar Türkiye’de birçok farklı kulvarda şirket açabilme imkânına sahip durumdadır. Ancak bunun için belirli şartlar ve gerekli belgeler bulunmaktadır. Yabancılar Türkiye’de aşağıdaki başlıklarda bulunan şirketleri kurabilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Yabancı ortaklı şirket kuruluşu
  2. Limited Şirket
  3. Anonim Şirket
  4. Komandit ve Kollektif Şirket

Yukarıda bahsedilen şirket türlerinin her biri için farklı şartlar bulunmaktadır. Ayrıca bu şartlar ülkeden ülkeye oldukça değişiklik gösterebilmektedir.

Yabancı Ortaklı Şirket İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler

Türkiye’de yabancı ortaklı şirket açmak isteyen kişiler için bazı şartlar ve gerekli belgeler bulunmaktadır. Bunların içerisinde ticaret odası kayıt dilekçesi, şirket ana sözleşmesi, kuruluş bildirim formu ve ticaret odası kayıt beyannamesi gibi gerekli belgeler bulunmaktadır. Ancak şirketten şirkete bu belgelerde ve şartlarda değişiklik olabilmektedir.

Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde şahısların kendi ülkesi ve Türkiye’de bulunan yetkili yerlerden temin edilmesi ve gerekli zaman içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu süreç içerisin de sık sık ülkeler arasında seyahat durumları olabilmektedir.

Limited, Anonim, Komandit ve Kollektif Şirketler İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler

Bu alanlarda şirket açmak isteyen kişiler için istenilen şartlar ve gerekli belgeler daha hafif olmaktadır. Bu tarz şirketler daha küçük ölçekli olabileceğinden dolayı işlemleri daha hızlı bir şekilde halledilebilmektedir. Bu şirket türleri için genellikle oda sicil beyanı, şirket ana sözleşmesi, şirket kuruluş bildirim formu ve imzalı kurucular beyan formu gibi belgeler istenilmektedir.

Bu belgelerin hepsi noter huzurunda onaylanmalı ve gerekli yerlerden onaylarda alınmalıdır. Türkiye içinde bu tarz onay işlemleri diğer ülkelere göre daha basit adımlardan oluşmaktadır. Kısa zaman içerisinde bu tarz işlemler halledilerek şirket için gerekli şartlar ve belgeler yerine getirilebilmektedir.

Bu belgeler zamanla değişikliğe uğrayabilmekte ve yabancı kişilerden daha farklı isteklerde bulunabilmektedir. Güncellenen anayasa ve kanunlar ile birçok değişiklik meydana gelebilme imkânı bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancı kişilerin düzenli olarak ticaret odalarının bilgi sayfalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yapılan değişiklikler bu sayfalarda paylaşılmakta ve herkes bilgilendirilmektedir. Birçok kişi Türkiye’de şirket açmaya karar verdiğinde bir danışman tutmakta ve işlerini oldukça hızlı bir şekilde halletmektedir. Türkiye’de bu iş ile ilgilenen ve oldukça bilgili olan birçok kişi bulunmaktadır. Şirket açmak için gerekli şartları bilen ve bu konuda iyi bir şekilde zamandan tasarruf sağlayan kişiler ile çalışarak kısa zaman içerisinde Türkiye’de şirket açmak mümkün olmaktadır.

Yukarı