Hizmetlerimiz

Türkiye Yabancı Oturma İzni Uzatma

Türkiye Yabancı Oturma İzni Uzatma

Daha önce ikamet izni başvurusunda bulunup da ikamet izni alan yabancı uyrukluların, ikamet izni süre bitiminden önce oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Türkiye sınırlarında oturma, çalışma izni süresi bitimine yaklaşan yabancılar, ikamet izni bitiminden en fazla 60 gün öncesindeki bir günde ve son tarih olarak izin bitim tarihinden birkaç gün önce kesinlikle oturma izni uzatma başvurusu yapmak zorundadırlar.

Oturma İzni Uzatma Randevusu Nasıl Alınır?

Eskiden uzatma başvurusu yapmak isteyen yabancı uyrukluların Oturum İzni Uzatma Randevusu almaları gerekiyordu. Göç İdaresi’nin kurulmasıyla yapılan değişiklik doğrultusunda, yabancının oturma izni uzatma randevusu almasına gerek kalmamıştır.

Uzatma işlemlerinde bilgilerin hatasız bir şekilde sisteme girilmesine dikkat edilmelidir. Uzatma başvurusunda yer alan bilgilerin önceki başvuruda yer alan bilgiler ile örtüşmemesi durumunda sistem uzatma başvurusunu kabul etmeyecektir. İlk başvuruda olduğu gibi uzatma başvurusunda da sağlık sigortası talep edilmektedir.

Oturma İzni Uzatma Süresi

Oturma İzni Uzatma başvurusunda, başvuru başlangıç tarihini önceki oturma izninizin bitiş tarihi olarak girmeniz gerekmektedir. Bu durumda ikamet izninizin kesintiye uğramadan uzatılır. Oturma izni uzatma taleplerinde yabancının izin talep tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli olacak belgeye sahip olması gerekmektedir.

Oturma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Oturma izni uzatma başvurunuzda istenilen belgeler ikamet iznini uzatma nedenine göre değişmektedir. Kural olarak, bütün uzatma başvurularında aşağıdaki evraklar istenmektedir:

Ortak Başvuru Evrakları

 1. Oturma İzni Başvuru Formu;
 2. Pasaport Fotokopisi(Kimlik Bilgilerinin yer aldığı sayfa ile işlem gören sayfalar);
 3. 4 Adet Fotoğraf;
 4. Kalınacak süre zarfında yeterli düzeyde maddi imkana sahip olduğuna dair belge;
 5. Sağlık Sigortası;

İkamet izni uzatma başvurusu otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Otomasyonda başvurunun tamamlanmasının ardından belgelerin 5 iş günü içinde gönderilmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden başvurusu yapılıp da posta ile evrakların gönderilmemesi durumunda uzatma başvurusu kabul edilmeyecektir. İdareye gönderilecek zarfın içine ikamet izni harç makbuzlarının da bir nüshasının eklenmesi gerekiyor. İkamet izni uzatma başvuruları posta aracılığıyla yapılmakta olup randevu alınması gerekmiyor. Evrakların PTT iadeli taahhütlü olarak yollanması gerekmektedir. Farklı yollarla gönderilen postalar kabul edilmemektedir.

Oturma İzni Uzatma Belgeleri

İkamet izni başvurusunda bulunan yabancıdan yukarıda açıkladığımız ortak başvuru evraklarına ilaveten ikamet başvuru türüne göre aşağıdaki evrakları da hazır bulundurması gerekmektedir.

Turistik Oturma İzni Uzatması Yapılabilir mi?

Eski sistemde yapılandırmaya göre turistik oturma izni ile uzatma işlemi yapılamıyordu. Ülkemizin izlediği göç politikası gereğince, artık turistik oturuma bağlı ikamet iznini uzatmak mümkündür.

Uzatma başvurusunda bulunan yabancıların; kirada kalmaları durumda kira sözleşmesinin noter onaylı nüshasını, otel/hostel gibi konaklama yerlerinde ikamet etmeleri halinde bu durumu gösterir belgeyi dosyaya eklemeleri gerekmektedir. Yabancının 3. Kişinin yanında ikamet ettiği durumlarda ise, bu kişinin noter onaylı taahhüt vermesi gerekmektedir.

Öğrenci İkamet İzni Uzatması Yapılabilir Mi?

Türkiye’deki bir eğitim kurumunu daha önceden kazanıp, ülkesinde bulunan Türk elçiliklerinden kabul belgesi ile öğrenci ikamet iznini alarak ülkemize yerleşen yabancı öğrenciler bu kapsamdadır. Öğrenci ikamet izni uzatma işlemi yapılması için:

 • Öğrenciliğin devam etmesi,
 • Öğrenciliğin devam edemeyeceğine dair herhangi bir kanıtın ortaya çıkmış olmaması
 • Öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanılmaması
 • Öğrencinin hakkında sınır dışı edilme kararı bulunmaması gerekmektedir.

Kimler Kısa Dönem Oturma İzni Uzatma İşlemi Yapabilir?

Oturma izni uzatma işlemi yapmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile belirlenmiş olan sınırlar dahilindedir. Örneğin;

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek yabancılar,
 • Türkiye’de gayrimenkulü bulunan yabancılar,
 • Ticari bağlantı veya iş kurmaya gelecek yabancılar,
 • Türkiye’de hizmet için eğitim programına gelecek yabancılar,
 • Erasmus, Aiesec programları ile öğrenci değişim çerçevesinde eğitim,
 • Turizm amaçlı konaklayacaklar,
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapanlar,
 • Sağlık amaçlı tedavi görmeye gelecek yabancı,
 • İdari makamların talebi doğrultusunda Türkiye’de bulunan yabancılar,
 • Türkçe dilini öğrenmeye gönül vermiş yabancı kişiler, oturma izni uzatma başvurusunda bulunabilirler.

 

Aile İkamet İzni Uzatma Başvurusu

Aile oturma izni almış olan kişilerin oturma izni başvuruları sona ermeden uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu uzatma başvurusu bazı nedenlerle kabul edilmeyebilir:

 • Aile oturum izni için sağlanması gereken koşulların sağlanmaması
 • Verilmiş olan iznin amacına uygun olmayan bazı şekillerde kullanıldığının tespit edilmesi
 • İzin sahibinin sınır dışı edilme ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararının bulunması.

Aile oturma izni verilmesi için gereken şartlar ise şunlardır:

 • Destekleyici olacak kişi ve tüm aile üyelerinin geçerli bir sağlık sigortası yaptırması
 • Ailenin toplam aylık gelirinin her aile üyesinin payına asgari ücretin 1/3’ü düşecek kadar olması
 • Son 5 yıl içinde suç işlenmediğine dair adli sicil kaydının belgelenmesi
 • Destekleyici olacak kişinin Türkiye’de bulunma amacıyla ilgili kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ibraz etmesi
 • Aile üyelerinin birlikte yaşaması ya da yaşama niyeti olduğunu kanıtlaması
 • Eşlerin 18 yaşından büyük olması
 • Evliliğin yalnızca ikamet izni almak için yapılmamış olması gerekmektedir.

Yukarı